Privacyverklaring

De onderstaande privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met TaalSpectrum.

Contactgegevens:

Appelweg 30
3818 NN Amersfoort
Tel. +31 33 4766462
E-mail: info@taalspectrum.nl of privacy@taalspectrum.nl
https://www.taalspectrum.nl
TaalSpectrum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verstrekken van persoonsgegevens

TaalSpectrum heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan. Zonder deze gegevens kan TaalSpectrum u niet van dienst zijn. Daarom is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met TaalSpectrum.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

TaalSpectrum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternamen
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • bankrekeningnummer
  • overige persoonsgegevens die u actief in correspondentie en telefonisch aan ons verstrekt.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

TaalSpectrum verwerkt uw persoonsgegevens voor:
  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
  • relatiebeheer
  • administratieve handelingen
  • het voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

TaalSpectrum verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen.
Deze gegevens zijn verzameld via een contactformulier op de website, of via telefonisch of schriftelijk contact bij een (eerdere) overeenkomst.
We sturen een opdrachtbevestiging, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Ook kunnen wij contact met u opnemen over uw opdracht. Met het bevestigen van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor de administratieve verwerking.
Bij bezoeken aan onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld als u het formulier op onze website invult.

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@taalspectrum.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

TaalSpectrum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevensBewaartermijnReden

Personalia7 jaarWettelijke (fiscale) verplichting

Adres, telefoonnummer, emailadres7 jaarWettelijke (fiscale) verplichting

Bankgegevens7 jaarWettelijke (fiscale) verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden


TaalSpectrum verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

De website van TaalSpectrum gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TaalSpectrum en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@taalspectrum.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Na controle van uw identiteit zal de betreffende kopie vernietigd worden. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek (uiterlijk binnen vier weken).

TaalSpectrum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

TaalSpectrum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@taalspectrum.nl.

top