Vertalen

TaalSpectrum verzorgt vertalingen vanuit het Spaans en Engels naar het Nederlands. Dit kunnen wetenschappelijke teksten zijn uit verschillende vakgebieden, maar ook officiële documenten die beëdigd moeten worden. Ook de ondertiteling van televisieprogramma's behoort tot het werkterrein van TaalSpectrum.

Vertalen

Vertalen is meer dan het woord voor woord omzetten in een andere taal. Woorden alleen zijn niet genoeg voor een goede communicatie tussen verschillende culturen. De bedoeling van de tekst moet op een gestructureerde wijze worden weergegeven voor de juiste doelgroep. Een vertaler moet dan ook beschikken over een gedegen vakkennis en het vermogen om een heldere, leesbare tekst te schrijven. TaalSpectrum beschikt over een ruime kennis van en ervaring in de volgende vakgebieden:

  • Biologie, zoals artikelen voor tijdschriften of wetenschappelijke teksten
  • Farmacie, zoals bijsluiters of medicijnspecificaties
  • Geneeskunde, zoals artsenbrieven of wetenschappelijke teksten
  • Kunst en cultuur, zoals artikelen over archeologie of moderne kunst
  • Toerisme en reizen, zoals toeristische folders en reisgidsen

Vooral medische vertalingen vormen ons specialisme. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met TaalSpectrum als u een andere tekst wilt laten vertalen. Wij vertalen ook technische handleidingen, productbrochures of persoonlijke documenten, zoals diploma's of uittreksels uit de Kamer van Koophandel. Vanzelfsprekend zorgen wij dan ook voor de beëdiging van deze documenten. U kunt altijd een vrijblijvende offerte aanvragen voor uw tekst. top

Beëdigen

Soms krijgt u te maken met officiële documenten die vertaald moeten worden. Bijvoorbeeld als u zaken wilt doen met het buitenland. Of u wilt gaan trouwen met een partner uit het buitenland. Dan heeft u vaak een beëdigde vertaling nodig. Vertalingen van akten of documenten van de Burgerlijke Stand dienen namelijk altijd te worden beëdigd. Dat geldt eveneens voor notariële akten en documenten, voor alle stukken die als bewijs moeten dienen en voor diploma's en getuigschriften. Hierna volgt legalisatie van het document. Voor sommige landen volstaat het plaatsen van een apostille.

Elke vertaler die door de rechtbank is beëdigd, heeft de bevoegdheid een gewaarmerkte of beëdigde vertaling af te geven. Dit is een vertaling die voorzien is van een verklaring (slotformule) van de vertaler, die bekrachtigd wordt met een handtekening en een stempel.

De echtheid van de handtekening van de beëdigd vertaler kan worden bevestigd door middel van het plaatsen van een apostille. Een apostille geldt voor de landen die het Verdrag van Den Haag van 5 oktober 1961 hebben geratificeerd. In dit verdrag is vastgelegd dat voor deze landen de legalisatie van openbare akten afgeschaft is. De apostille wordt op het betreffende document geplaatst door de griffier van de rechtbank waar de handtekening van de vertaler is gedeponeerd.

Landen die niet zijn aangesloten bij het apostilleverdrag zullen hun documenten moeten laten legaliseren. De president van de rechtbank waar de vertaler staat ingeschreven zorgt voor legalisatie. In het geval van TaalSpectrum kunt u terecht bij de rechtbanken van Utrecht, Maastricht en Rotterdam. De legalisatieprocedure is veel ingewikkelder dan de plaatsing van een apostille. Na legalisatie van de handtekening moet het stuk namelijk worden aangeboden aan achtereenvolgens het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het consulaat van het desbetreffende land, waarna het naar het land van bestemming kan worden gezonden. top

Ondertitelen

Ondertitelaars zijn taalkunstenaars. Helder, beknopt en toch correct moeten ze de gesproken boodschap overbrengen. Bovendien moeten de titels gemakkelijk te lezen zijn. De titels blijven maar een korte tijd in beeld. De televisiekijker heeft maximaal 7 seconden om een volledige titel te lezen. Bovendien heeft de ondertitelaar een beperkte ruimte om de vertaling kwijt te kunnen. Een ondertitelaar vertaalt niet alleen, maar vat ook, soms rigoureus, samen. Hij is vaak gedwongen om een groot deel van een dialoog weg te laten en toch moet de verhaallijn duidelijk blijven. De titels moeten elkaar op een logische manier opvolgen. Er mag dus geen onsamenhangend verhaal ontstaan in de ondertiteling. En als er gelachen wordt, moet de kijker begrijpen wat er zo komisch is.

Bij het vertalen van een televisieprogramma spelen cultuurverschillen een grote rol. Personen, uitdrukkingen en taalgrapjes kunnen erg cultuurgebonden zijn. Het is vaak moeilijk er een passend equivalent voor de vinden. Toch moet een ondertitelaar proberen de humor over te brengen. Daarbij moet hij proberen om zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst te blijven, zeker als er in het Engels gesproken wordt. Mensen verstaan altijd wel wat van de tekst. Het ondertitelen vergt dan ook een flinke dosis creativiteit naast de nodige talenkennis en algemene ontwikkeling.

TaalSpectrum werkt mee aan de ondertiteling van televisieprogramma's en films, zoals het RTL-nieuws en kookprogramma's voor 24Kitchen.

Voor meer informatie over dit boeiende aspect van het vertaalvak kunt u deze links bekijken. top